خاندان فرن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان فرن
Ferren.png
نشان دو راسوی سیاه و نقره ای بر زمینه سبز در طرفین، در زمینه شطرنجی قرمز و نقره ای
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان فرن یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. نشان آن ها دو راسوی سیاه و نقره ای بر زمینه سبز در طرفین، در زمینه شطرنجی قرمز و نقره ای است.[۱][۲] شعار آن ها هنوز مشخص نیست.

وقایع اخیر

نزاع شاهان

زمانی که تایوین لنیستر هارن هال را ترک می‌کرد، آریا استارک نشان خاندان فرن را در میان سپاه تایوین دید.

اعضای شناخته شده ی خاندان در پایان قرن سوم

اعضای شناخته شده آلگود در طول وقایع شرح داده شده در نغمه ای از یخ و آتش عبارت اند از:

  • تا به حال هیچ عضوی وجود نداشته است.

منابع

  1. نزاع شاهان، فصل 38، آریا.
  2. سیتادل. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی