خاندان فارمن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان فارمن از فیر کسل
Farman.png
نشان سه کشتی روی زمینه آبی که دور آن نوار قرمز و طلایی وجود دارد
جایگاه فیر کسل، جزیره فیل
لرد فعلی سباستون فارمن
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد جزیره فیر
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان فیرمن از فیر کسل خاندانی اشرافی در فیر کسل در فیر آیسل، جزیره ای در غرب سرزمین های غربی است. آن ها به خاندان لنیستر از کسترلی راک سوگند خورده اند. و در میان پرچم داران اصلی این خاندان به شمار می‌روند. فارمن ها به تنفرشان از آهن زادگان جزایر آهن معروف هستند.[۱]

شعار و نشان این خاندان در کتاب ها نیامده، اما بر اساس منابع نیمه رسمی نشان آن ها سه کشتی روی زمینه آبی که دور آن نوار قرمز و طلایی وجود دارد، است.[۲]

منابع

  1. دنیای یخ و آتش، سرزمین های غربی.
  2. سیتادل. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی