آهن زاده

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
(تغییرمسیر از آهن زادگان)
آهن زادگان و ناوگان آهنین، اثر Rene Aigner

آهن زادگان، که با نام مردان آهن(Ironmen) هم شناخته می شوند، ساکنين جزایر آهن(Iron Islands) در سواحل غربی وستروس(Westeros) هستند. مردان آهن، مردان ترسناک دريا هستند، و قدرت دريانوردی آن ها زمانی نظير نداشت. ميراث تاريک آن ها در تجاوز و غارت سرزمين های غربی و جنوبی وستروس می تواند تضمينی باشد بر اين که لقب "وحشت دريا ها" کاملاً مناسب آن ها است. زنان آهن زاده نيز ممکن است بتوانند مانند مردان بجنگند و شايد خدمه کشتی شوند و يا حتی ناخدای کشتی خودشان باشند. گفته می شود که دريا به آن ها ميل مرد بودن را داده است. حرامزادگان در جزاير آهن نام پايک را می گيرند.

تاريخ

نخستین انسانها(First Men) هزارن سال قبل در جزاير آهن مستقر شدند. به دلايلی آن ها از ساير وستروسی ها جدا گشتند، پرستش خدایان قديم(Old God) را قبول نکردند و به جای آن مذهب خودشان را به وجود آوردند که بر اساس خدای مغروق(Drowned God) و تخت دریاسنگ(Seaston Chair) بود. تختی که ظاهراً آن را زمانی که به جزيره ویک قدیم(Old Wyk) رسيدند، در ساحل آن پيدا کردند.زمانی که اندالها(Andals) به وستروس يورش بردند و جزاير آهن را فتح کردند، با محلی ها مخلوط شدند. گرچه تعداد اندکی از ساکنين جزاير آهن، مذهب هفت(Faith of Seven) را پذيرفتند، اما اين مذهب چندان مشتاقی نيافت و پرستش خدای مغروق ادامه پيدا کرد.
تحت فرماندهی خاندان هور(House Hoar) در چهار قرن پيش، آهن زادگان به نقطه اوج قدرت خود رسيدند. آن ها در سرزمین رودخانه ها(Riverlands) و قسمت های بسياری از سواجل غربی وستروس حکومت می کردند. پس از جنگ فتح(War of the Conquest)، آهن زادگان به جزاير خودشان عقب رانده شدند و هارن سياه(Harren the Black) و تمام پسرانش منقرض گشتند. آهن زادگان به مدت سيصد سال زير سلطه هفت پادشاهی بودند، تا اين که نه سال بعد از جنگ غاصب(War of the Usurper)، آن ها شورشی را برای بازگرداندن روش های کهن به پا کردند.

روش کهن

مقاله اصلی: روش کهن


روش کهن تا هم اکنون هم در بين آهن زادگان مورد احترام است. روش کهن تجسم بخش ارزش های فرهنگی است که بر پايه غارت به وجود آمده. ارزش يک مرد عمدتا بر اساس مهارت های او به عنوان يک غارتگر مشخص می شود، همانطور که آهن زادگان نه با پرداخت بهای جواهرات، بلکه با گرفتن آن از کسانی که برای نگاه داشتنش ضعیفند افتخار کسب می کنند. مردان در جزاير آهن هرگز چيزی نخواهند داشت مگر اين که "بهای آهن را پرداخته باشند". يعنی جنگ را پيروز شوند و آن چيز را از جسدی که خود کشته اند، بگيرند.
در طول غارت ها، آهن زادگان گاها اسير هم می گيرند. خيلی از اسرا به عنوان بنده(Thralls) کار خواهند کرد، در مزرعه و معادن بردگی خواهند کشيد تا زمانی که فرزندان واقعی جزاير آهن کار بيشتر را از آن ها بخواهند. زنان نيز برای گرم کردن تخت به غنيمت گرفته می شود. يک مرد می تواند تعداد زيادی "زن نمکی" داشته باشد اما تنها مجاز به اختيار يک همسر آهن زاده است، که به آن "زن صخره ای" می گويند.

مذهب

مقاله اصلی: خدای مغروق


آهن زادگان از خدای مغروق پيروی می کنند، خدايی خشن که گفته می شود که در زير امواج اقامت دارد. آن ها باور دارند که خدای مغروق آن ها را خلق کرده تا هرچه را که می خواهند با حق قدرت به دست آورند، تا تجاوز کنند، تا پادشاهی ها را غارت و نابود کنند و نام خود را در آتش، خون، فولاد و آواز ها جاويدان سازند. از زمان تولد آن ها خود را به دريا متعهد می کنند و پس از مرگ به خدای خود می پيوندند. روحانيون خدای مغروق، مردان مغروق(Drowned Men) هستند، کسانی که ابتدا غرق شده سپس به حيات باز می گردند.

ارتش

آهن زادگان غارتگر، از Tomasz Jedruszek

راه ها و تاريخچه غارت آهن زادگان،

آن ها رو مناسب وظيفه شان کرده است. کشتی های چابک و کوچکشان به آن ها اجازه می دهد تا به سواحل وستروس و حتی با استفاده از رودخانه ها، به مناطق داخلی تر تجاوز کنند. آنها پس از گذشت سيصد سال از آخرين غارت مهمشان، هنوز به خاطر اين موضوع شناخته می شوند.

آهن زادگان، استادان شجاع دريا هستند. آن ها از غرق شدن نمی هراسند، پس ترجيح می دهند زره های سنگين بپوشند. در جنگ، آن ها تلاش می کنند تا به کشتی های دشمن حمله و خدمه آن را سلاخی کنند. در خشکی، آن ها به سرعت يورش می برند و حرکت می کنند، آن هم پيش از آن که نيرو های محلی بتواند نظمی بیابند.

نيروی دريايی توانای آهنين(Iron Fleet)، که توسط ویکتاریون گریجوی(Victarion Greyjoy) رهبری می شود، شامل کشتی های پارويی است که می توانند در مقابل بزرگترين ناوگان هايی که در هرجای هفت پادشاهی(Seven Kingdom) ساخته شده باشد مقاومت کنند. گرچه عدم توانايی آهن زادگان در ساخت کشتی های بزرگ تر، در عدم وجود منابع طبیعی است.

سنت ها

  • آهن زاده نبايد خون آهن زاده اي ديگر را بريزد
  • رقص انگشتان، يک بازی رايج و خطرناک در ميان آهن زادگان است.

نقل قول

"مکان های بی رحم، مردمان بی رحم پرورش می دهد. برن(Bran)، زمانی که با اين مردان آهن سر و کار داری، اين را به ياد بيار."[۱]

—استاد لووین

منابع