ویکتاریون گریجوی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Greyjoy coat sigil.pngویکتاریون گریجویGreyjoy coat sigil.png
Victarion Greyjoy.jpg
ویکتاریون گریجوی از Amoka

القاب ناخدای آهن
عنوان لرد ناخدای ناوگان آهنین
ارباب پیروزی آهنین
خاندان خاندان گریجوی
فرهنگ آهن زاده
تولد در پایک
کتاب(ها) نزاع شاهان(حضور داشت)

یورش شمشیر ها(اشاره شد)

ويکتاريون گريجوی، يکی از برادران بیلون گریجوی(Balon Greyjoy) و لرد ناخدای ناوگان آهنین(Lord Captain of the Iron Fleet) می باشد. نام کشتی او پیروزی آهنین(Iron Victory) است. او يک فرمانده قابل و جنگجويی ترسناک در نبرد است، اما در خارج از جنگ، رفتاری آرام دارد و به دشمنانی که شجاعت نشان داده اند، احترام بسياری می گزارد. او مردی مذهبی نيز هست و در زمان کشتیرانی هايش، تماماً زره می پوشد، زيرا ترسی از غرق شدن ندارد.

ظاهر

ويکتاريون مردی بزرگ و قدرتمند است، در جنگ زره به تن دارد و تبری هراسناک را حمل می کند.او کلاهخودی به شکل کراکن(Kraken) بر سر می گذارد.[۱]

گذشته

ويکتاريون بزرگی برادرش بيلون را درک کرد و وفادارنه با او ماند. او در طول شورش گریجوی(Greyjoy Rebellion)، ناوگان آهنین(Iron Fleet) را فرماندهی کرد. در ابتدای شورش، با استفاده از نقشه ای که یورون(Euron) کشيده بود، به لنیسپورت(Lannisport) رفت و ناوگان لنیستر(Lannister) را در لنگرگاه سوزاند[۲]. ناوگان وی در تله ای در جزیره زيبا(Fair Isle) توسط استنیس(Stannis) در هم شکسته شد و کشتی برادرش ارون(Aeron)، طوفان طلایی(Golden Storm)، توسط کشتی جنگی خشم(Fury)، از وسط نصف گرديد. پس از پايان شورش، او وفادارنه به وظيفه فرماندهی ناوگان آهنين ادامه داد. برادرش، يورون، سومين زنش را گول زد و او را باردار نمود. اين کار ويکتاريون را مجبور کرد که همسرش را با کتک زدن بکشد تا آبرويش حفظ شود. تنها تابوی خویشاوندکشی(Kinslaying) بود که مانع ويکتاريون شد تا برادرش را به قتل برساند. او از آن زمان ازدواج نکرد، و يورون را هم نبخشيد.[۳][۴]

وقایع اخیر

نزاع شاهان
ویکتاریون گریجوی مردانش را به سمت ساحل رهبری می کند- از Matt Olson

ويکتاريون با دستور برادر و پادشاهش، بيلون گريجوی، به همراه اصلیترين نيروی ناوگان آهنين به موت کالین(Moat Cailin) حمله برد. موت کالين در پی يورش ناگهانی آهنزادگان(Ironborn)، سقوط کرد.[۲]

یورش شمشیر ها

پس از مرگ برادرش بيلون، و بازگشت برادر منفورش، يورون، اندکی نيرو در موت کالين، تحت نظر رالف کنینگ(Ralf Kenning) به جا گذشت و برای تعيين پادشاه آهن(Iron King) بعدی، راهی جزاير آهن شد.[۴]


ضیافتی برای کلاغ ها
ویکتاریون گریجوی از Wouter Bruneer

ويکتاريون به عنوان برادر بيلون و دومين فرمانده در جزاير، مدعی تخت دریاسنگ(Seaston Chair) شد. او ادعای قوی ای داشت، اما جمعيت يورون را انتخاب کردند.[۵] ويکتاريون علی رقم کينه اش از يورون، به خاطر سرشت وظيفه شناسش، اطاعت امور يورون را کرد. او حمله ای به جزایر سپر(Shield Islands) را فرماندهی کرد، ماهيگيران بی سلاح را کشت و در نبردی تن به تن بر تالبرت سری(Talbert serry)، پسر لرد اسبرت سری(Osbert Serry) پيروز شد گرچه دستش مجروح گشت. پس از اين پيروزی، ويکتاريون نااميدانه شاهد اين بود که يورون تعداد بسياری از مردان مورد اعتمادش را با بخشيدن عنوان و زمين در جزاير سپر، از او دزديد. او همچنين نسبت به عمل کشتن همسران لرد ها، که توسط يورون انجام می شد، متأثر گشت.
یورون، که ظاهرا متوجه تنفر برادرش نیست، درخواست ملاقات خصوصی می کند و از او می خواهد که دنریس تارگرین(Daenerys Targaryen) را پیدا کرده و از طرف یورون او را خواستگاری کند. ویکتاریون قبول کرد، اما در خفا نقشه کشید تا دنریس را برای خودش بگیرد.[۱]

رقصی با اژدهایان

نقل قول

بيا! بيا و من رو بکش، اگر ميتونی.[۱]

—ويکتاريون در حال ورود به کشتی سری

سم برای ترسو ها، زن ها و دورنی ها است.[۶]

خانواده

ناشناسی از
خاندان استون تری
 
 
 
کوئلون
 
 
 
 
 
ناشناسی از
خاندان ساندرلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ناشناسی از
خاندان پایپر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیلون
 
آلانیس
هارلا
 
یورون
«چشم زاغی»
 
ویکتاریون
 
یوریگان
 
ارون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هارلون
 
کوئنتون
 
دانل
 
رودریک
 
مارون
 
آشا
 
تیان
 
 
 
 
 
 
رابین
 

منابع