ارون گریجوی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط [[کاربر:گری کینگ (بحث) ‏۲۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۱ (IRST)]] در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
ارون گریجوی
Aeron Greyjoy.jpg

القاب دمفیر
عنوان کشیش خدای مغروق
خاندان خاندان گریجوی
مردان مغروق
فرهنگ مردان آهن
تولد در پایک
کتاب(ها) نبرد شاهان(حضور داشت)