کوینتین مارتل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
(تغییرمسیر از کوئنتین مارتل)
کوینتین مارتل
خاندان Martell.PNG
Quentyn Martell.jpg

القاب قورباغه

شاهزاده ی قورباغه

اژدها سوار
عنوان شاهزاده
خاندان خاندان مارتل
فرهنگ دورنی ها
تولد در دورن
کتاب(ها) یورش شمشیر ها (اشاره شده)

ضیافتی برای کلاغ ها(اشاره شده)

رقصی با اژدهایان(شخصیت اصلی)


شاهزاده کوینتین مارتل دومین فرزند و بزرگترین پسر شاهزاده دوران مارتل (Doran Martell) است.

ظاهر

کوینتین کوتاه و درشت اندام است و صورتی ساده دارد. او بسیار جدی است و به سادگی لبخند نمی زند.[۱] سر باریستان (Barristan) اظهار داشت که به نظر می رسد او جوانی محجوب، هوشیار، معقول، وظیفه شناس، ... است اما از آن دسته پسر هایی نیست که قلب دختران با دیدنش به تپش در آید.[۲]


تاریخ

او در سنین جوانی اش، برای تربیت شدن به پیش لرد آندرس یورن وود (Anders Yronwood) فرستاده شد، کسی که او مانند یک غلام و ارباب به او خدمت کرد. در آن جا به پیشنهاد شاهزاده ابراین مارتل (Oberyn Martell)، لرد وایرونوود به او آموزش شوالیه گری داد.[۳]

ارجاعات در کتاب

ضیافتی برای کلاغ ها


رقصی با اژدهایان

مرتبط

دوران مارتل

پدر کوینتین، دوران مارتل، به خوبی از وظایفش به عنوان یک شاهزاده ی دورن آگاه بود. [۱۲]اگرچه به نظر می رسد او عاشق فرزندانش است اما با این حال از آن ها انتظار دارد که وظایفشان را انجام دهند. کوینتین پیش یورن وودها پرورش یافت تا ارتباط آن ها با خاندان مارتل بهتر شود.[۱۳]

نقل قول هایی درباره کوینتین


نقل قول های کوینتین

خانواده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرنسس
دورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لوین
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوران
 
ملاریو
از نورووس
 
مورس
 
اولیوار
 
الیا
 
ریگار
تارگرین
 
زنان
مختلف
 
ابراین
«افعی سرخ»
 
الاریا سند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آریانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیس
 
 
 
 
 
 
ابارا سند
 
 
 
 
 
 
 
الیا سند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کوینتین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
 
 
 
 
 
 
نایمریا سند
 
 
 
 
 
 
 
اوبلا سند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تریستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاینه سند
 
 
 
 
 
 
 
دورا سند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سارلا سند
 
 
 
 
 
 
 
لورزا سند
 
 


منابع

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ رقصی با اژدهایان، فصل 6، مرد بازرگان (کوئنتین I).
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ رقصی با اژدهایان، فصل 59، شوالیه خلع شده (باریستان II).
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 13، شوالیه لکه دار شده.
 4. یورش شمشیرها، فصل 71، دنریس.
 5. رقصی با اژدهایان، فصل 25، بادزده (کوئنتین II).
 6. رقصی با اژدهایان، فصل 36، دنریس.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ رقصی با اژدهایان، فصل 43، دنریس.
 8. رقصی با اژدهایان، فصل 52، دنریس.
 9. رقصی با اژدهایان، فصل 60، خواستگار جواب شده (کوئنتین III).
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ رقصی با اژدهایان، فصل 68، رام کننده اژدها (کوئنتین IV).
 11. رقصی با اژدهایان، فصل 70، دست ملکه (باریستان IV).
 12. رقصی با اژدهایان، فصل 38، نگهبان (آریو I)).
 13. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 21، ملکه ساز.