نورووس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
نورووس
دولت شهر، یک از شهرهای آزاد
شهرهای آزاد و موقعیت نورووس
شهرهای آزاد و موقعیت نورووس
نورووس
مکان ایسوس، شهرهای آزاد، تپه های نورووس
حاکم وکیل عظما و شورایی از محافظین مذهبی
مذهب مذاهب گوناگون
سازمانها راهبان ریش دار

نورووس (Norvos) یکی از ۹ شهر آزاد است که در داخل ایسوس و بین پنتوس و کوهور قرار دارد.

جغرافیا

نورووس در دل تپه های نورووس و در کنار نوین (Noyne)، یکی از شاخه های رود عظیم روین قرار دارد.قرار گرفتن بین پنتوس و کوهور، نورووس را به دروازه ای برای کاروان ها و مسافرینی تبدیل کرده است که در جاده های کهن والریا به سمت شرق یا غرب حرکت می کنند، و با گویان دوراهی مخروبه به جنوب غربی و با کوهور به جنوب شرقی می روند.

نورووس سرزمین تپه های پیچان و مزارع نرده دار است و با روستاهایی با دیوارهای کوچک[۱] احاطه شده که شهر اصلی را تامین می کنند.[۲]

شهر

یک وکیل اعظم و شورایی از محافظین مذهبی حکمرانی نورووس را برعهده دارند.[۲]

نورووس به دو قسمت تقسیم شده که بالا شهر (های سیتی/High City) بر بلندترین تپه ی منطقه واقع است و پایین شهر (لو سیتی/Low City) در دامنه ی آن و در کنار رودخانه قرار دارد.[۳][۲]

سه ناقوس در سراسر شهر قرار دارد که هر یک نام خود را دارند.

  • نوم (Noom) صدایی عمیق
  • نرراه (Narrah) صدایی قوی
  • نایل (Nyel) دارای صدایی بلند تر و زیر و بم است.

در پایین پله های بزهکاران به خرس ها آموزش رقص می دهند.[۳]

نورووس زادگاه فرقه ی ستیزه جوی راهب های ریش دار (Bearded Priests) است که نشانشان تصویر تبری بر روی سینه شان است. مانند سایر شهر های آزاد راهب ها، پسران جوان ناخواسته ی خانواده ها را گرفته به عنوان عضوی از فرقه بزرگ می کنند.[۳]

مردم

مردان نورووسی سبیل های بلندی می گذارند. بسیاری سبیل هایشان را به بالا تاب می دهند و رنگ می کنند.[۴] نورووسی ها اساتید ساخت منسوجات پیچیده از جمله پرده های منقش هستند که در تمام دنیا شهره اند. نورووسی ها به جشن سالیانه شان نیز مشهورند که در آن خرس ها را در مسیری به نام پلکان بزه کاران می رقصانند.[۳][۲]

حوادث اخیر

ضیافتی برای کلاغ ها

منابع و یادداشت ها