کوهور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
کوهور
دولت شهر، یک از شهرهای آزاد
شهرهای آزاد و موقعیت کوهور
شهرهای آزاد و موقعیت کوهور
کوهور
مکان ایسوس، شهرهای آزاد، جنگل کوهور
مذهب بز سیاه کوهور

کوهور (Qohor) یکی از ۹ شهر آزادی است که در قاره ی شرقی قرار دارند. کوهور در کنار جنگل بزرگ کوهور قرار دارد. نگهبانان شهر تماما از آنسالید ها (Unsullied) تشکیل شده است که هر کدام نیزه با تافته ای از موی انسان در دست دارند.[۱] کوهور در ساحل کوین (Qhoyne)، یکی از انشعابات روین، قرار دارد. کوهور در شرق نورووس و شمال ولانتیس قرار دارد.[۲]

درباره شهر

صنعتگران کوهور در میان شهرهای آزاد معروفند. آهنگران کوهوری توانایی رنگ دادن به فلزات را دارند. برخی آهنگران مدعی اند که توانایی بازساخت فولاد والریایی را دارند. چوب جنگل کوهور نیز مطلوب و باکیفیت است. کوهوری ها بز سیاه را پرستش می کنند.[۳]

تاریخ

400 سال قبل از جنگ غاصب کالاساری به فرماندهی کال تمو (Khal Temmo) از دریای دوتراکی خارج شد تا به کوهور حمله کند. کوهور لشکرهای مزدور پرچم های درخشان (Bright Banners) و پسران دوم (Second Sons ) را به خدمت گرفت و سه هزار آنسالید خریداری کرد. زمانی که آنسالید ها رسیدند لشکر کوهور متلاشی شده بود. دوتراکی ها به کمپ هایشان بازگشتند و منتظر ماندند تا کار شهر را در روز بعد تمام کنند. روز بعد آن ها آنسالید ها را روبه روی خود یافتند. دوتراک ها هجده بار به آن ها یورش بردند و به صفوف آنسالید کوفتند و هر بار در شکستن آن ها ناکام ماندند.

در پایان نبرد دوازده هزار دوتراکی از جمله کال تمو مرده بودند. ششصد آنسالید باقی مانده شاهد بودند که دوتراک های جان به در برده موی بافته شده خود را بریدند و به پای آنسالید ها انداختند.[۱]

وقتی دنریس دختر بچه ای بیش نبود، زمانی که او و برادرش ویسریس از جایی به جای دیگر می رفتند، مدتی را در کوهور سپری کردند.

حوادث اخیر

ضیافتی برای کلاغ ها

گرین به آریانه گفت که طبق گفته های دریانوردان، در پلانکی تاون پیروان رلور شورش کرده و سعی داشتند بز سیاه را بسوزانند.[۴]

منابع و یادداشت ها