لوراث

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
لوراث
دولت شهر، یک از شهرهای آزاد
شهرهای آزاد و موقعیت لوراث
شهرهای آزاد و موقعیت لوراث
لوراث
مکان ایسوس، شهرهای آزاد
حاکم آرخان
مذهب مذاهب گوناگون
سازمانها راهبان ریش دار

لوراث یکی از نه شهر آزاد است. شهر بر مجموعه ای از جزایر در ساحل شمالی ایسوس واقع شده است.

جغرافیا

لوراث در سمت غربی بزرگترین جزیره از میان ۳ جزیره ی احاطه شده در دریاهای طوفان (storm seas) واقع است.[۱] شهر در دهانه ی خلیج لوراث (Lorath Bay) در دریای لرزان (Shivering Sea) در ساحل شمالی ایسوس قرار دارد. در شرق آن شبه جزیره ی تبر و در غرب آن براووس واقع است.[۲]

تاریخ

لوراث کم اهمیت ترین شهر در میان نه شهر آزاد است. جورا مورمونت معتقد است شهر اقتصادی ناچیز دارد[۱] و در درگیری های متعدد سیاسی و اجتماعی سایر شهرهای آزاد، از این شهر هرگز یاد نمی شود.

مردم

یکی از مردان بی چهره، جیکن هگار، لوراثی است، اگر چه ممکن است این هویت واقعی او نباشد. او نصف موهای سرش را قرمز و نصف دیگرش را سفید می کند.

منابع و یادداشت ها