گال تاون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
گال تاون
شهر بزرگ بندری
The Vale and the location of Gulltown
The Vale and the location of Gulltown
گال تاون
مکان دره، وستروس
حاکم خاندان گرفتون ، جامعه ی فئودال.
مذهب مذهب هفت

گال تاون شهر بندری بزرگی در ساحل دره ی ارن (Vale of Arryn)، جنوب شرقی ایری (Eyrie) و نزدیک دهانه ی خلیج خرچنگ هاست (Bay of Crabs). گال تاون بزرگترین شهر در دره است اما به مراتب کوچکتر از اولدتاون (Oldtown) و بارانداز پادشاه (King’s Landing) است و توسط خاندان گرفتون (House Grafton) اداره می شود.

گال تاون بندری مهم و دروازه ی دره است، بندرگاه سرپوشیه ی آن به کشتی هایی که از بارانداز پادشاه (King’s Landing) به براووس (Braavos) یا شمال (North) سفر می کنند، لنگرگاه عرضه می کند. موقعیت استراتژیک آن به این معنی است که هرگز کمبودی در تجارت بسیاری از کالاهای بیگانه که راهشان را از آنسوی دریای باریک باز می کنند، ندارد و دره را حتی در مواقعی که در زمستان گذرگاه های کوهستان بسته می شود، تامین می کند.

تاریخ

بندرگاه گال تاون محل مناقشه ی دریایی (Naval Battle) بین ناوگان تارگرین (Targaryen) و ارن (Arryn) طی جنگ های فتح (Wars of Conquest) بود، دلیلی که تسلیم دره را به تاخیر اندخت.

طی شورش رابرت (Robert’s Rebellion)، لرد رندیل گرفتون (Randyll Grafton) به مردان دره ی هوادار سلطنت پیوست تا از بادبان کشیدن رابرت براتیون (Robert Baratheon) به سمت استورمزاند (Storm’s End) جلوگیری کند. سرانجام پرچمداران شورشی وابسته به خاندان ارن بر هواداران سلطنت چیره شده و رندیل زیر دیوارهای گال تاون به دست رابرت کشته شد.

پتایر بیلیش (Petyr Baelish) برای چند سال بین 283 تا 298 AL، مسئول حقوق گمرکی در بندرگاه های گال تاون بود.[۱]


حوادث اخیر

نزاع شاهان

داووس سیورث (Davos Seaworth) با صندوقی از نامه از طرف استنیس (Stannis) فرستاده شد تا خبر عدم مشروعیت جافری (Joffery) را پخش کند. مسیرش بادبان کشید به سمت گال تاون و سایر لنگرگاه ها در امتداد دریای باریک بود.[۲]

پتایر بیلیش (Petyr Baelish) پس از صحبت با تیریون لنیستر (Tyrion Lannister)، در ماموریتش برای متمایل کردن لایسا تالی (Lysa Tully) به سمت جافری (Joffrey)، سفری دریایی را از بارانداز پادشاه (King’s Landing) به طرف گال تاون آغاز کرد.[۳]


منابع و یادداشت ها