خرس برفی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
وارامیر سوار بر خرس برفی اش
اثر Marc Fishman

خرس برفی خرس سفید عظیمی شبیه خرس قطبی است. خرس های برفی آن سوی دیوار (Beyond the Wall) یافت می شوند. مورس آمبر (Mors Umber) خود را در پوست یک خرس برفی غول آسا می پوشاند که سرش کلاه خود اوست.

حوادث اخیر

یورش شمشیرها

مرکب وارامیر (Varamyr) شش جلده ماده خرس برفی وحشی و سفیدی است که بر روی پاهای عقبی اش 13 قدم ارتفاع دارد. وارامیر جلوی جان اسنو (Jon Snow) بر روی آن سواری می کرد. خرس از وارامیر متنفر است و هر بار که به جلد او می رود یا برپشتش سوار می شود، خشمگین می شود. خرس عادت دارد با او بجنگد. او یک بار نیمه دیوانه شد و درختان و سنگ ها و هوای خالی را گاز می زد.


رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت ها