راکار

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
راکار

راکار گونه ای شیر سفید بومی دریای دوتراکی (Dothraki Sea) است.[۱] کال دروگو (Khal Drogo) و سواران همخونش (Bloodriders) یک راکار شکار کردند. راکار شلوار کال دروگو را دریده بود و پایش را زخمی کرده بود. او با اسب بارکشی که لاشه ی حیوان از آن آویزان بود به ویس دوتراک (Vaes Dothrak) بازگشت در حالی که در بالا ستارگان در می آمدند. به محض خوشامدگویی دنریس (Daenerys) حمله به جانش از سوی شراب فروش بازار شرقی را برای او تعریف کرد.

پوست راکاری که درگو گرفت، یکی از لباس های محبوب دنریس شد، زیرا او را به یاد دروگو می انداخت.

نقل قول ها

از پوستش برات یه ردا درست می کنم، ماه زندگی من

—قول کال دروگو به دنریس درباره ی راکاری که کشته بود.

منابع و یادداشت ها