تک شاخ

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Unicornis.jpg

تک شاخ ها حیوانات بزرگ بز مانند با یک شاخ بلند روی سرشان هستند. باور بر این است که آنها در اسکاگوس (Skagos) زندگی می کنند. سمول تارلی (Samwell Tarly) خوانده که مردان اسکاگوس در جنگ ها بر تک شاخ های بزرگ پشمالو سوار می شوند.

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت ها

  • چند خاندان تک شاخ ها را بر روی نشان خانوادگی شان نمایش می دهند، از جمله خاندان های برکس (Brax)، داجت (Doggett) و راجرز (Rogers)