اسکاگوس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت اسکاگوس
شمال و موقعیت اسکاگوس
اسکاگوس
شمال و موقعیت اسکاگوس

اسکاگوس یک جزیره بزرگ در خلیج فک ها (Bay of seals) است. در اصل، این جزیره بخشی از شمال و تحت فرمان وینترفل (Winterfell) است، با این حال این جزیره ارتباط کمی با سرزمین اصلی دارد و در عمل خودشان به خودشان حکومت میکنند.[۱]

نام اسکاگوس به معنی «سنگ» در زبان کهن (Old Tongue) است، زبان نخستین انسانها (First men) و برخی از قبایل وحشی. یک افسانه محبوب میگوید که اسب های تک شاخ (Unicorns) در اسکاگوس زندگی میکنند. این جزیره به ترس و وحشت شهرت دارد، حتی ملوان سرسخت، حرامزاده نابینا (Blind bastard) هم از رفتن به این جزیره وحشت دارد.‬

جغرافیا‬

اسکاگوس جزیره ای بزرگ در دهانه خلیج فک ها است و در ساحل شمالی وستروس (Westros)، در نزدیکی جزیره ی کوچک اسکین (Skane) و فراتر از دریای لرزان (Shivering sea) واقع شده است.[۲] جزیره کوهستانی است و به وسیله جریان های خطرناک در اطراف خود احاطه شده است ، به همین خاطر قایقرانی را در آن مناطق سخت می کند به خصوص در زمان طوفانهای پاییزی که هوای سرد باعث منجمد شدن بادبانها و طنابها میشود.‬

مردم

مردم اسکاگوس خودشان را اسکاگوسی می نامند، که در زبان کهن به معنی «متولد سنگ» (Stoneborn) است، مردمان شمال به تمسخر آنان را اسکاگس (Skaggs) مینامند[۲] . دونال نوی (Donal Noye) جلسه ای به نام «پسران اسکاگوس» (Skagossons) در ایست واچ در کنار دریا (Eastwatch-by-the-Sea) را به یاد می آورد. [۳] آنان بازماندگان نخستین انسانها (First men) هستند ، اسکاگوسیها وحشی تر از قبایل مهاجم وحشی هستند و تصور میشود که انها آدمخوار نیز هستند.‬

گفته می شود که در روزگاران کهن، اسکاگوسی ها به اسکین رفتند و تمامی زنانشان را به تصرف در آوردند و مردانشان را کشتند و دو هفته با خوردن دل و جگر آنها جشن برپا کردند (از آن زمان تا کنون اسکین خالی از سکنه است).‬[۴]

بر طبق گفته های روس بولتون (Roose Bolton) ساکنین اسکاگوس هنوز هم به سنت نخستین شب (First Night) پایبندند.[۵]

تاریخ

مشخص نیست که اسکاگوس از چه زمانی تحت فرمان وینترفل در آمده اما آنها در حدود صد سال پیش شورش کردند. شورش آنها به بهای جان لرد وینترفل و صدها نفر از افرادش سرکوب شد.[۲]

خاندانها

تنها خاندان اسکاگوسی که در کتابها شناخته شده است خاندان ماگنار (House magnar) است [۳]، در منابع نیمه معتبر به خاندانهای زیر نیز اشاره شده است[۶]: ‬‬

منابع