کلد اسنپ

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

کلد اسنپ گونه‌ای از گل وحشی پاییزی است که در آنسوی دیوار (beyond the wall) در شمال (the north) وستروس (Westeros) یافت می شوند. جان اسنو (Jon Snow) در گذرگاه اسکیرلینگ (The Skirling Pass) نزدیک فراست فنگز (The Frostfangs)، علفزاری پر از کلد اسنپ های آبی رنگ را می‌بیند.[۱]

منابع و یادداشت ها