طلای هارپی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

طلای هارپی گیاهی است که در جاده بین یونکای (Yunkai) و میرین (Meereen) در خلیج برده داران (Slaver’s Bay) در قاره ایسوس (Essos) یافت می شود.[۱]

منابع و یادداشت ها

  • هارپی طبق افسانه ها جانوری است با تن ورخسار زن و بال و چنگال مرغ.