زاغ سفید

Whiteraven.jpg

زاغ های سفید زاغ هایی سفید رنگ اند. آنها زاغ های زال نیستند بلکه گونه ای متفاوتند، زیرا چشمانشان سیاه است. آنها از خویشاوندان سیاهشان باهوش تر و بزرگترند.[۱]

کاربردها

سیتادل (Citadel) از زاغ های سفید تنها برای فرستادن مهمترین پیغام ها به سایر اساتید در سرتاسر وستروس (Westeros) استفاده می کند. آنها معمولا موقعی فرستاده می شوند که فصول تغییر کند.[۱]

نزاع شاهان

زاغ سفیدی از سیتادل به درگون استون (Dragonstone) رسید با پیامی که پایان این تابستان طولانی 10 ساله را اعلام می کرد (10 سال و دو چرخش و 16 روز، طولانی ترین در حافظه ی زنده). [۱] زاغ سفیدی به وینترفل (Winterfell) رسید که خبر پاییز را آورد.[۲]

رقصی با اژدهایان

اسپویلر


منابع و یادداشت ها