دست پادشاه

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
تیریون لنیستر دست پادشاه ، به همراه گردنبد دست پادشاه

دست پادشاه یا وزیر اعظم ( Hand of the King ) مشاور ارشد پادشاه و مجری فرمان های او در هفت پادشاهی . وظایف دست پادشاه عبارت است از : فرماندهی ارتش شاه ، تهیه پیش نویس قوانین ، توزیع مساوات عدالت و به طور کلی مدیریت روز به روز امور در حال اجرا پادشاهی . دست پادشاه توانای نشستن بر تخت آهنین در صورت نبود پادشاه و یا حتی در صورت که پادشاه در سن قانونی نباشد را دارد.دست شاه میتواند همچنین در شورای کوچک حضور پیدا کند و آن را مدیریت کند حتی اگر پادشاه حضور نداشته باشد.

پس از جنگ فتح اولین دست شاه از سوی اگان اول به اوریس براتیون داده شد . هر گاه از اگان اول در خصوص اوریس براتیون سئوال میشود او اینگونه او را معرفی میکرد:

... سپر من، بی باک من، دست راست قوی من[۱]

این موقعیت به طور معمول باعث میشود که دست پادشاه تبدیل به دومین مرد قدرتمند در این کشور پادشاهی شود ، هر چند برخی دست پادشاهان بیشتر از پادشاهان خود شهرت داشته اند.دست پادشاه یک کار دشوار است که به دنبال آن یک مسئولیت بزرگ را به همراه می آورد ، یک ضرب المثل معروف در این خصوص وجود دارد : " رویای پادشاهان را ، دست هایشان میسازند." همچنین ضرب المثل های بدی هم در موردشان نیز وجود دارد مانند : " شاه میخورد و دست گوه هایش را جمع میکند [۲]" . تعداد زیادی از مردانی که در این موقعیت بودن در طول تاریخ شکست های زیادی خورده اند.

دست پادشاه در قلعه سرخ (Red Keep) در برجی به نام برج دست (Tower of the Hand) زندگی و کار میکنند.کسانی که دست پادشاه میشوند گردبندی از دست های که بهم زنجیره شده است را بر گردن می آویزند ( در سریال گردن آویز جای خود را به سنجاق سینه ظریفی داده است !!! ) . نحوه قرار گیری دستان بر خلاف عقربه‌‌های ساعت هست.


لیست دست های پادشاه شناخته شده

نام پادشاهان نام دستان توضیحات و سال ها
اگان تارگرین اول اوریس براتیون سال 1 پس از ورود اگان - ?. اولین دست شاه بوده است.
اینیس تارگرین اول شاهزاده میگور سال 37-42 پس از ورود اگان
میگور تارگرین اول نا مشخص سال 42-48 پس از ورود اگان
جیهیریس تارگرین اول سپتون بارت اولین دستی که بیشتر از 40 سال خدمت کرده است.
اوتو های تاور ? - سال 103 پس از ورود اگان
ویسریس تارگرین اول اوتو های تاور سال 103-129 پس از ورود اگان
اگان تارگرین دوم اوتو های تاور سال 129-130 پس از ورود اگان - او اولین دستی است که به سه پادشاه خدمت کرده است.
کریستون کول سال 130 پس از ورود اگان
اگان تارگرین سوم نامشخص سال 131-157 پس از ورود اگان
دیرون تارگرین اول شاهزاده ویسریس سال 157-161 پس از ورود اگان
بیلور تارگرین اول شاهزاده ویسریس سال 161-171 پس از ورود اگان
ویسریس تارگرین دوم نامشخص سال 171-172 پس از ورود اگان
اگان تارگرین چهارم لرد بترول ؟
دیرون تارگرین دوم آمبروس بترول سال 196 پس از ورود اگان -؟
لرد هایفورد سال 196 پس از ورود اگان
بیلور بریک اسپیر سال 196-208 پس از ورود اگان
ایریس تارگرین اول بریند ریورز سال 209-221 پس از ورود اگان (?) - او در پایان از کار محروم شد توسط Maekar و همچنین توسط Aegon پنجم به دیوار تبعید شد .
میکار تارگرین اول نامشخص سال 221-233 پس از ورود اگان
اگان تارگرین پنجم نامشخص سال 233-259 پس از ورود اگان
جیهیریس تارگرین دوم نامشخص سال 259-262 پس از ورود اگان
ایریس تارگرین دوم
شاه دیوانه
تایوین لنیستر +/- سال 262-282 پس از ورود اگان (؟)
اون مری ودر سال 282-283 پس از ورود اگان (؟)
جان کانینگتون سال 283 پس از ورود اگان
کارلوتون چالست سال 283 پس از ورود اگان. او شجاعانه از موقعیت خود قبل از انجام طرح سوزاندن بارانداز پادشاهی استفعا داد ، Aerys به جرم خیانت او را سوزاند .
لردروسارت سال 283 پس از ورود اگان. کمتر از دو هفته او دست پادشاه بود .
رابرت براتیون جان ارن سال 283-298 پس از ورود اگان
ادارد استارک سال 298 پس از ورود اگان
جافری براتیون تیریون لنیستر هنگامی که پدرش در جنگ پنج پادشاهی بود ، پدرش او را فرستاد تا دست شاه بشود.
تایوین لنیستر برای دومین بار سال 298-300 پس از ورود اگان


تیریون لنیستر شمایل دست شاه در سریال

زمان ناشناخته

لیستی از بدترین دست های پادشاهی که به اون یک هشدار به نسل بعدی سپرده شده است.

دستان پادشاهی متاقضی تاج و تخت

منابع

  1. چنین گفت مارتین
  2. بازی تاج و تخت، فصل 4، ادارد.