جیهیریس تارگرین اول

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Targaryen crest.PNG
جیهیریس اول
House Targaryen crest.PNG
4-JAEHAERYS I.jpg
اثر Amoka
اطلاعات شخصی
دوران حکومت 48 - 103
نام کامل جیهیریس تارگرین، نخستین با نام او
القاب آشتی دهنده

شاه کهن سال

خردمند
سایر عناوین شاه هفت پادشاهی
مرگ 103 در بارانداز پادشاه.
فرهنگ والریایی
خانواده
خاندان سلطنتی تارگرین
شاه قبلی میگور اول
شاه بعدی ویسریس اول
ملکه آلیسان تارگرین
پدر اینیس اول

جیهیریس اول (Jaehaerys I)، مشهور به آشتی دهنده و خردمند، چهارمین پادشاه وستروس بود که بین سال های 48 تا 103 پس از ورود اگان، فرمانروایی کرد. جیهیریس یک اژدها سوار بود و اژدهایش ورمیثور (Vermithor) نام داشت.

خصوصیات ظاهری

بر اساس یک منبع نیمه معتبر، جیهیریس حتی در سال های پیری هم چهره ای خردمند و باوقار داشت. او جنگجو نبود، و تاجش از یک نوار طلایی ساده و هفت گوهر با رنگ های متفاوت تشکیل شده بود. در هنگام سالخوردگی، او ریش بلند و سپیدی داشت.[۱]

زندگی نامه

جیهیریس اولین فرزند شاه اینیس اول بود. به دلایل نامشخص، عموی ناتنی اش، میگور اول پیش از او بر تخت آهنین تکیه زد. پس از آن که میگور بدون بر جا گذاشتن وارثی درگذشت، جیهیریس جانشین او گشت. او از دوران فرمانروایی عمویش جنگی را به نام قیام پیروان هفت به ارث برد. میگور برای ریشه کن کردن این شورش روش های خشونت آمیز و بی رحمانه ای مانند تعیین جایزه برای سر تمام اعضای نظامی آیین هفت را به کار برد، اما با این حال شورش ادامه یافت. جیهیرس اما راه دیگری را در پیش گرفت، و به عنوان شرایط صلح به شورشیان عفو عمومی و عدم پیگیری و مجازات آنان و در عوض آن انحلال شاخه های نظامی هفت، را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت و این سازمان های نظامی با این شرط که سلطنت همیشه از آیین هفت پشتیبانی کند منحل شدند.[۲] این عمل باعث شد جیهیریس، "آشتی دهنده" لقب بگیرد. او همچنین حق برگزاری دادگاه های محاکمه مجرمان را از مذهب هفت سلب نمود.

جیهیریس به مدت پنج دهه فرمانروایی نمود، که بیشترین دوران پادشاهی در دودمان تارگرین است و از این رو او با عنوان "شاه کهن سال" نیز شناخته می شود. جیهیریس با کمک خواهر/همسر دوست داشتنی اش، شهبانو آلیسان خوب، برای کشور یک دوران طولانی از صلح بزرگ را به ارمغان آورد. آلیسان او را متقاعد کرد که حق "شب نخست" لردها را ابطال کند.[۳] جیهیریس سپتون بارت، پسر یک آهنگر را به عنوان دست خود برگزید. بارت به مدت چهل سال این مقام را بر عهده داشت.[۴]

خرد و توانایی جیهیریس در سیاست و دیپلماسی آن چنان بود که او توانست بین دو خاندان بلک وود و براکن که سابقه دشمنی شان به دو هزار سال می رسید، آتش بس و صلحی پنجاه ساله برقرار کند.[۵]

جیهیریس عاشق سفر بود، و یک بار همراه شهبانو آلیسان، شش اژدها و نیمی از دربارش از شمال دیدن کرد.[۶] در دوره فرمانروایی او بود که قلعه دیپ لیک متعلق به نگهبانان شب توسط مردانی که او به شمال فرستاده بود ساخته شد. هزینه ساخت این قلعه را همسر او با جواهراتش پرداخته بود.[۷] جیهیریس همچنین جاده شاهی را ساخت؛ و گفته می شود که شاه و ملکه در حین سفرهایشان در مهمان خانه کراس رودز مستقر می شدند، و از این رو به آن مهمان خانه دو تاج هم گفته می شود.[۸]

در سال 92 پس از ورود اگان جیهیریس بیلون تارگرین(Baelon Targaryen) را بجای رینیس (Rhaenys) به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. هرچند بیلون قبل از پادشاه پیر مرد. سرانجام ویسریس اول توسط شورای بزرگ سال 101 به عنوان جانشین جیهیریس اول انتخاب شد.[۹]

خانواده

اجداد

 
 
 
 
 
 
والینا ولاریون
 
 
 
 
 
ایریون
 
 
 
 
 
 
 
ناشناس
 
آرگیلاک «متکبر»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ویسنیا
 
 
 
اگان اول
 
 
 
 
 
رینیس
 
اوریس براتیون
 
 
 
 
 
آرگلا دارندون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جین وسترلینگ
 
میگور اول
 
آلیس هارووی
 
اینیس اول
 
آلیسا ولاریون
 
 
 
 
خاندان براتیون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رینا
 
جیهیریس اول
 
آلیسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جاکلین براتیون
 
ایمون
 
بیلون
 
همسری نامعلوم
 
دیلا
 
لرد ارن
 
سیرا
 
پنج فرزند دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیس
 
 
 
 
 
ویسریس اول
 
دیمون
 
خاندان ارن


نوادگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جیهیریس
 
آلیسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیلون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جاکلین براتیون
 
ایمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
 
 
 
 
 
 

ایما ارن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ویسریس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آلیسنت های تاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پسری ناشناخته
 
پسری ناشناخته
 
رینیرا
 
اگان
 
هلینا
 
ایموند
 
دیرون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جیهیرا
 
اگان سوم
 

دینیرا ولاریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیرون اول
 
رینا
 
الینا
 
بیلور اول
 
دینا
 
اگان چهارم
 
نیریس
 

شوالیه اژدها
 
 
 

منابع و یادداشت ها