دیپ لیک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت دیپ لیک
شمال و موقعیت دیپ لیک
دیپ لیک
شمال و موقعیت دیپ لیک

دیپ لیک قلعه‌ای در امتداد دیوار است. قلعه چندی پیش به علت کمبود نیرو از سوی نگهبانان شب تخلیه شد. در شرق دیپ لیک کویینز گیت و در شرق آن نایت فورت واقع است.[۱]

تایخ

قلعه در هفت مایلی شرق نایت فورت قرار دارد، جایی که دیوار اطراف ساحل زیبای گرین لیک بالا آمده است. این قلعه در دوره سلطنت پادشاه جیهیریس تارگرین اول به عنوان جایگزین کوچکتر و ارزانتر نایت فورت ساخته شد. ملکه آلیسان تارگرین نگهبانان شب را قانع کرد که قلعه‌ی قدیمی‌تر را عوض کنند. هزینه دیپ لیک توسط ملکه آلیسان پرداخت شد و توسط مردانی که از سوی شوهرش به شمال فرستاده شده بودند، ساخته شد.[۲]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

کورین نصفه دست پیشنهاد می‌دهد برای گسترش قدرت دفاعی نگهبانان در طول دیوار، دیپ لیک مجددا تجهیز شود.[۳]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها