وست واچ کنار پل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت وست واچ کنار دریا
شمال و موقعیت وست واچ کنار دریا
وست واچ کنار پل
شمال و موقعیت وست واچ کنار دریا

وست واچ کنار پل غربی‌ترین قلعه‌ی نگهبانان شب است. این قلعه‌ی متروکه در غرب شادو تاور و در سمت دیگر گردنه در کنار پل جمجمه‌ها واقع شده است.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها

© Fantasy Flight Games