اوکن شیلد (دیوار)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
دیوار و موقعیت اوکن‌شیلد
دیوار و موقعیت اوکن‌شیلد
اوکن‌شیلد
دیوار و موقعیت اوکن‌شیلد
اوکن‌شیلد نام یکی از چهار جزیره‌ای است که جزایر سپر را تشکیل می‌دهند.

اوکن شیلد قلعه‌ای متروکه در امتداد دیوار است که به نگهبانان شب تعلق دارد. کسل بلک دقیقاً بعد از آن و در غرب واقع است. در امتداد دیوار به سمت شرق وودز واچ کنار دریاچه قرار دارد.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها