کویینز گیت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت کویینز گیت
شمال و موقعیت کویینز گیت
کویینز گیت
شمال و موقعیت کویینز گیت

کویینز گیت قلعه‌ای متروکه در امتداد دیوار است که قبلا نگهبانان شب از آن استفاده می‌کردند اما با کاهش نیرو متروکه شد. در غرب دیپ لیک و در شرق قلعه سیاه قرار دارند.[۱]

تاریخ

کویینز گیت قبلا در ابتدا اسنو گیت بود، اما زمانی که ملکه آلیسان تارگرین سوار بر اژدهایش بال نقره ای از قلعه دیدن کرد، تغییر نام داد.[۲] ششصد سال پیش از جنگ پنج پادشاه، فرماندهان نایت فورت و اسنوگیت با یکدیگر وارد جنگ شدند، اما استارک های وینترفل هر دو را سر زدند.[۳]

حوادث اخیر

یورش شمشیرها

گزارشاتی به قلعه سیاه می رسد مبنی بر آنکه وحشی ها در نزدیک کویینز گیت از دیوار بالا می روند.[۴]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها