تورچز

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت تورچز
شمال و موقعیت تورچز
تورچز
شمال و موقعیت تورچز

تورچز یا مشعل‌ها یکی از قلعه‌های متروکه‌ی نگهبانان شب در امتداد دیوار است که بین لانگ بارو در غرب و گرین گارد در شرق واقع شده است.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها