آیسمارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت آیسمارک
شمال و موقعیت آیسمارک
آیسمارک
شمال و موقعیت آیسمارک

آیسمارک یکی از قلعه‌های نگهبانان شب در امتداد دیوار است که متروک شده است. در غرب آن هور فراست هیل و در شرق نایت فورت قرار دارد.[۱]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

کورین نصفه دست پیشنهاد می‌دهد برای دفاع از دیوار در برابر ارتش وحشی ها، آیسمارک مجددا تجهیز شود.[۲]

یورش شمشیرها

پیش از یورش وحشی‌ها به دیوار، ویپر نزدیک آیسمارک دیده می‌شود.[۳]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها