گری گارد

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت گری‌گارد
شمال و موقعیت گری‌گارد
گری‌گارد
شمال و موقعیت گری‌گارد

گری گارد یکی از قلعه‌های نگهبانان شب در امتداد دیوار است که متروک و بخش اعظم آن تخریب شده است.[۱] گری گارد برای دویست سال متروک مانده است.[۲] این قلعه در غرب استون دور و در شرق سنتینل استند واقع شده است.

حوادث اخیر

نزاع شاهان

لرد فرمانده جور مورمونت برنامه دارد تا قلعه را با افرادی از شادو تاور مجددا قابل سکونت کند، اما با توصیه کورین نصفه دست و با توجه به وضیعت وخیم گری گارد، آنها در عوض قلعه استون دور را بای این کار انتخاب می‌کنند.[۱]

یورش شمشیرها

در گری گارد گروه وحشی‌هایی که جان اسنو خود را به آن‌ها وصل کرده بود از دیوار بالا رفتند.[۳][۴]

پیش از حمله آ‌ن‌ها به دیوار، وحشی‌ها به دروازه‌های گری گارد حمله کردند.[۵]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها