اوریس براتیون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان Baratheon.PNG
اوریس براتیون
خاندان Baratheon.PNG
Orys Baratheon by feliche.jpg
اوریس براتیون، اثر feliche

عنوان لرد استورمز اند

لرد پارامونت سرزمین های طوفان

دست پادشاه[۱]
خاندان خاندان براتیون
خاندان تارگرین
تولد در دراگون استون
همسر آرگلا دارندون
کتاب(ها) بازی تاج و تخت (اشاره شده)

لرد اوریس براتیون (Orys Baratheon) اهل استورمز اند، موسس خاندان براتیون است. او آخرین طوفان شاه، آرگیلاک سرکش را کشت، با دختر او ازدواج کرد و سرزمین های او را از آن خود نمود.

تاریخچه

اوریس برادر ناتنی و حرامزاده شاه اگان فاتح بود. او یکی از مقتدر ترین فرماندهان و همچنین تنها دوست واقعی اگان بود. مقام او آن قدر بالا بود که پس از ورود اگان به وستروس و تاج گذاری او، به عنوان دست پادشاه برگزیده شد.[۱]

در طول جنگ فتح، به اوریس و رینیس وظیفه تسخیر استورمز اند محول شد. طوفان شاه آرگیلاک دارندون که از سرنوشت هارن هال آگاه گشته بود و می دانست که دیوارهای قلعه اش هر چند سهمگین و نفوذ ناپذیر بودند اما در برابر آتش اژدها کاری از پیش نمی بردند و از او محافظت نمی کردند، از قلعه خارج شد تا در فضای باز بجنگد. در این نبرد، اوریس آرگیلاک را کشت، و از این رو آرگیلاک آخرین طوفان شاه به شمار می آید.

پس از پایان نبرد، آرگلا دارندون دختر آرگیلاک، خود را ملکه طوفان نامید و به مقاومت در استورمز اند ادامه داد؛ اما اطرافیان او که از دچار شدن به سرنوشت هارن هال می ترسیدند، علیه او شوریدند و او را برهنه و در بند، تسلیم اوریس کردند. اوریس اما با شنل خود او را پوشاند و با او جوانمردانه رفتار کرد.

پس از جنگ، اگان استورمز اند را به اوریس هدیه کرد. اوریس با آرگلا ازدواج نمود و پرچم، نشان و شعار خاندان او ("خشم از آن ماست") را برای خود برگزید.[۱][۲]

خانواده

 
 
 
 
 
 
والینا ولاریون
 
 
 
 
 
ایریون
 
 
 
 
 
 
 
ناشناس
 
آرگیلاک «متکبر»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ویسنیا
 
 
 
اگان اول
 
 
 
 
 
رینیس
 
اوریس براتیون
 
 
 
 
 
آرگلا دارندون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جین وسترلینگ
 
میگور اول
 
آلیس هارووی
 
اینیس اول
 
آلیسا ولاریون
 
 
 
 
خاندان براتیون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رینا
 
جیهیریس اول
 
آلیسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جاکلین براتیون
 
ایمون
 
بیلون
 
همسری نامعلوم
 
دیلا
 
لرد ارن
 
سیرا
 
پنج فرزند دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیس
 
 
 
 
 
ویسریس اول
 
دیمون
 
خاندان ارن


منابع و یادداشت ها