پادشاه شمال

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.

پادشاه شمال (King in the North) و یا پادشاه زمستان (King of Winter) عنوان باستانی که هزاران سال قبل خاندان استارک (House Stark) از وینترفل (Winterfell) برگزیده بودند.[۱][۲][۳] آخرین پادشاهان نخستین انسانها (First Men) در شمال (North) حکومت می کردند و حتی پس از حمله اندال ها (Andals) به جنوب نیز بر حکومت خود ادامه دادند

آخرین پادشاه شمال تورهن استارک (Torrhen Stark) است که در برابر اگان فاتح (Aegon the Conqueror) در طول جنگ فتح (War of Conquest) زانو میزند و تسلیم می شود ، و از آن پس شمال (North) بخشی از هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) می شود.در طول جنگ پنج پادشاهان (War of the Five Kings) این عنوان توسط راب استارک (Robb Stark) که برای خون خواهی مرگ پدرش با تخت اهنین (Iron Throne) وارد جنگ می شود دوباره احیا می شود.

تاج

کاری توسط سایت Fantasy Flight Games

تاج پادشاه شمال به شکل یک دایره کوچک باز از جنس برنز است ، که با زبان رونز (Runes) نخستین انسانها (First Men) بر رویش حکاکی شده است ، و نه خوشه آهنین سیاه در اطرافش به شکل لانگ سورد قرار گرفته است.[۴]

برنز آهنی قوی تر از طلا و نقره می باشد ، پادشاهان قدیم زمستان ، تاجی از شمشیر بر سر داشتن [۵]

— پادشاه راب استارک

پس از شروع جنگ پنج پادشاهان (War of the Five Kings) آهنگران در ریورران تاجی مشابه به تاج گذشته پادشاهان شمال را دوباره ساخته و به راب استارک اهدا کردند.در عروسی سرخ (Red Wedding) بعد از مرگ راب استارک (Robb Stark) و دوختن سر دایرولفش بر سرش تاجش نیز به سر دایرولفش دوخته شد.[۵] بعد توسط یکی از اعضای خاندان فری ها تاج برداشته شد و به یک فاحشه داده شد.

پادشاهان شناخته شده شمال

این لیست بدون در نظر گرفتن دودمان به عنوان پادشاهان شمال شناخته می شوند ، افراد ذکر شده در زیر بر حسب ترتیب زمانی در کنار هم قرار گرفته اند.

منابع و یادداشت ها