تیان استارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Stark.PNG
تیان استارک Theon Stark
House Stark.PNG
القاب گرگ گرسنه
عنوان پادشاه شمال
خاندان خاندان استارک
فرهنگ شمالی
کتاب(ها) بازی تاج و تخت(اشاره شده)

نزاع شاهان(اشاره شده)
رقصی با اژدهایان(اشاره شده)

دنیای یخ و آتش(اشاره شده)

تیان استارک مشهور به گرگ گرسنه ، پادشاه شمال و بزرگ خاندان استارک بود [۱]. تیان گریجوی به هم نام بودنش با وی اشاره می کند[۲]

شخصیت و ظاهر

در سرداب وینترفل مجسمه ی سنگی تاج داری از تیان وجود دارد که او را لاغر، با موی بلند و ریشی باریک نشان می دهد. او به دلیل ظاهر نحیفش و جنگ های مداومی که شمال در دوران حکومتش در انها دخیل بود به گرگ گرسنه ملقب شد.[۳][۱]

تاریخچه

پادشاه تیان از شمال در برابر تهاجم اندال ها دفاع کرد. تیان با کمک خاندان بولتون جنگ سالار اندال، آرگوس هفت ستاره را در نبرد ویپینگ واتر شکست داد. سپس پادشاه زمستان پیکر آرگوس را مانند مجسمه ای به دماغه کشتی اش نصب کرد و به سمت سواحل اندالوس در آنسوی دریای باریک بادبان کشید. تیان روستاهای اندال ها را به اتش کشید، صدها تن را کشت و سه خانه برجی و یک سپت مستحکم شده را تسخیر کرد. پادشاه سر های قربانیانش را به نیزه زد و برای ترساندن مهاجمان بعدی انها را در سواحلش به نمایش گزاشت.[۴]

بعدها تیان سه خواهران در بایت را فتح کرد و ارتشی در فینگرز پیاده کرد؛ احتمالا در حین جنگ آنسوی آب. وی همچنین شورشی های ریلز را سرکوب کرد و به نگهبانان شب برای تحمیل شکستی سهمگین بر وحشی های آنسوی دیوار یاری رساند.[۴]

هریاگ هوار پادشاه جزایر آهن، ناوگانی از کشتی های بلند آهن زاده ها را به سمت سواحل غربی شمال برد، استونی شور را فتح کرد و جنگل گرگ ها را به آتش کشید. پسر هریاگ، راووس متجاوز از جزیره خرس به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کرد. تیان در نهایت راووس را کشت، و آهن زاده ها را از سواحلش بیرون راند، از جمله جزیره خرس و دماغه کراکن.[۴]

منابع و یادداشت ها