جزیره خرس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
جزیره خرس Bear Island "© FFG"
نقشه شمال و موقعیت جزیره خرس

جزیره خرس جزیره ای دورافتاده در شمال و منزل خاندان مورمونت است. جزیره در خلیج یخ در جنوب ساحل یخ زده و شمال دیپوودمات قرار دارد.[۱] مورمونت ها در دژ مورمونت سکونت دارند.


جغرافیا

درخت های بلوط پیچ خورده کهنه، کاج های بلند، بوته های گل خاردار، سنگ های خاکستری پوشیده از خزه و تپه های شیب دار سرشار از نهر در جزیره خرس فراوان اند.[۲]

با استناد بر منبعی نیمه معتبر، خاندان هوار به نشانه مالکیت اسبق خود بر جزیره خرس درخت سبزی را به نشان خانوادگی خود افزودند.

مردم

جدا از تعداد کمی زارع، سایر ساکنان جزیره خرس در امتداد ساحل زندگی می کنند و به ماهی گیری می پردازند.[۲] در گذشته ها که مردم آزاد از ساحل یخ زده و آهن زاده ها به جزیره خرس یورش می بردند، زمانی که مردان در حال ماهی گیری بودند، دفاع جزیره بر عهده زنان بود. این مهم باعث شکل گیری فرهنگ سلحشوری در میان زنان شد.[۳]

تاریخچه

مردان آهن و شمالی ها

شمال و جزایر آهن برای مدتی طولانی در حال نزاع برای مالکیت جزیره خرس بوده اند.[۴] [۵] هزاران سال پیش،[۶] خاندان وودفوت بر جزیره خرس حکومت می کردند، پیش از فتح جزیره به دست آهن زاده ها.[۷] مردان آهن دوران باستان دریای غروب را از جزیره خرس و ساحل یخ زده تا آربور در جنوب کنترل می کردند.[۵]

راووس هوار، پسر پادشاه جزایر آهن هریاگ هوار، از جزیره خرس به عنوان پایگاهی برای هدایت غارت هایش استفاده می کرد. تیان استارک، یکی از پادشاهان شمال آهن زاده ها را از جزیره خرس بیرون راند و شخصا راووس را کشت.[۸]

لورون گریجوی پادشاه چوب آب اورده جزیره خرس را بازپس گرفت، اما پس از مرگ کراکن پیر جزیره دوباره از اختیار آهن زاده ها خارج شد. گفته می شود پادشاه رودریک استارک جزیره را در یک مسابقه کشتی گیری پیروز شد و آنرا به خاندان مورمونت بخشید،[۹] هرچند چندی از محققان به واقعیت داشتن این داستان مشکوک اند.[۴] احتمالا این اتفاق در قرن پس از تهاجم پادشاه صخره،جرولد لنیستر به جزایر آهن رخ داد، زمانی که پادشاهان چوب آب اورده ضعیف تر بیشتر تصرفات آهن زاده ها در غرب وستروس را از دست دادند.[۱۰]

جورا مورمونت

لرد جور مورمونت به نگهبانان شب پیوست تا پسرش جورا مورمونت بتواند بر جزیره خرس حکومت کند. جورا در کنار همسرش لاینیس های تاور بر جزیره حکومت می کرد. اما همسرش عقیده داشت جزیره ای دورافتاده مکان مناسبی برای یک های تاور از اولد تاون نیست. پس از اینکه آشکار شد جورا برای حمایت پرخرجی های همسرش شکارچیان غیرقانونی را به بردگی می فروخته،[۱۱] لرد ارشد شمال ادارد استارک، به جزیره خرس رفت تا جورا را اعدام کرده یا مجبور به سیاه پوشیدن کند. هرچند قبل از رسیدن ند به آنجا، جورای رسوا شده کشتی ای اختیار کرده و به همراه همسرش به سمت تبعیدش بادبان کشیده بود.[۱۲] پس از آن جزیره خرس به خواهر جور، بانو میگ مورمونت رسید.[۱۳]

اتفاقات اخیر

بازی تاج و تخت

بانو میگ مورمونت نیروهای جزیره خرس را جمع آوری کرده و آنها را در راه پیوستن به ارتش راب استارک هدایت می کند.[۱۴] سه تن از دخترانش او را همراهی می کنند، دیسی ، لایرا و جورل.[۱۵]

نزاع شاهان

دنریس تارگرین قصد دارد که جزیره خرس را به شوالیه ی تبعیدی، سر جورا مورمونت برگرداند، در صورتی که تخت آهنین را به دست آورد.[۲]

یورش شمشیرها

پادشاه شمال راب، میگ را برای پیدا کردن لرد هاولند رید به نک می فرستد. در صورت اسیر شدن، میگ ادعا می کند که در حال بازگشت به جزیره خرس بوده است.[۳] وارث جزیره خرس، دیسی، در عروسی سرخ در کنار راب کشته می شود.[۱۶]

استاد ایمون برای درخواست کمک جهت دفاع از کسل بلک در برابر حمله وحشی ها، زاغی را به جزیره خرس می فرستد.

رقصی با اژدهایان

وقتی پادشاه استنیس براتیون از شمالی ها طلب بیعت می کند، کوچک ترین دختر میگ، لیانا مورمونت ده ساله، بر حمایت جزیره خرس از خاندان استارک تاکید می کند.[۱۷] هرچند وارث جدید جزیره خرس، آلیسان مورمونت پس از نبرد دیپوودمات و شکست کشتی های بلند آشا گریجوی به ارتش استنیس می پیوندد.[۱۸]

نقل قول ها

مورمونت های جزیره خرس خاندانی کهن، سرافراز و شریف بودند، اما زمین هایشان سرد و دوردست و بی حاصل بود.

—تفکرات ادارد استارک

جزیره خرس زیبا اما دور افتاده است.

جورا مورمونت به دنریس تارگرین

جزیره خرس از خرس و درخت غنیه، ولی از هرچیز دیگه ای فقیر.

جورا مورمونت به دنریس تارگرین

وقتی سر جورا راجب جزیره خرس صحبت می کرد اشتیاق را در صدای او شنیده بود. اون هیچوقت نمی تونه منو داشته باشه، ولی یه روز می تونم خونه و شرفشو بهش برگردونم.

—تفکرات دنریس تارگرین

جزیره خرس پادشاهی نمی شناسد جز پادشاه شمال، که استارک نام دارد

—نامه لیانا مورمونت به استنیس براتیون

آشا: زنان مورمونت هم همه مبارز هستن.

آلیسان: ما چیزی هستیم که شما ازمون ساختین. در جزیره خرس هر بچه ای یاد میگیره که از کراکن هایی که از دریا بیرون میان بترسه.[۱۵]

آشا گریجوی و آلیسان مورمونت

منابع و یادداشت ها

 1. سرزمین های یخ و آتش،وستروس.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ نزاع شاهان، فصل 12، دنریس.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ یورش شمشیرها، فصل 45، کتلین.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ دنیای یخ و آتش،شمال: قبایل کوهستانی.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ دنیای یخ و آتش،جزایر آهن.
 6. ممکن است که پادشاه شب یک وودفوت بوده باشد
 7. یورش شمشیرها، فصل 56، برن.
 8. دنیای یخ و آتش،شمال: پادشاهان زمستان.
 9. بازی تاج و تخت، فصل 66، برن.
 10. دنیای یخ و آتش،جزایر آهن: تاج های چوب آب اورده.
 11. یورش شمشیرها، فصل 12، تیریون.
 12. بازی تاج و تخت، فصل 12، ادارد.
 13. بازی تاج و تخت، فصل 21، تیریون.
 14. بازی تاج و تخت، فصل 53، برن.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ رقصی با اژدهایان، فصل 42، غنیمت شاه (آشا II).
 16. یورش شمشیرها، فصل 51، کتلین.
 17. رقصی با اژدهایان، فصل 3، جان.
 18. رقصی با اژدهایان، فصل 35، جان.