برندون استارک (خبیث)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png
House Stark.PNG
برندون استارک
House Stark.PNG
القاب برندون خبیث
عنوان لرد وینترفل
پادشاه شمال
خاندان خاندان استارک
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه برندون استارک به عنوان پادشاه برندون استارک خبیث نیز شناخته می شود، او پادشاه شمال (King In The North) و لرد وینترفل ( Winterfell) بود.جسد او در سرداب زیر وینترفل به خاک سپرده شده است.[۱]

منابع و یادداشت ها