جونوس استارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Stark.PNG
جونوس استارک
House Stark.PNG
عنوان پادشاه شمال
لرد وینترفل
خاندان خاندان استارک
نژاد شمالی
کتاب(ها) نزاع شاهان

پادشاه جونوس استارک (Jonos Stark) پادشاه شمال (King in the North) و لرد وینترفل (Winterfell) بود. او در سرداب زیر کاخ به خاک سپرده شده است[۱].

منابع و یادداشت ها