خاندان برکس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان برکس از هورن ویل
House Brax.PNG
نشان یک تک شاخ بنفش در زمینه نقره ای
جایگاه هورن ویل
لرد فعلی تایتوس برکس
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد هورن ویل
وارث سر فلمنت برکس
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان برکس از هورن ویل یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است، که مانند دیگر پرچم داران خاندان لنیستر برای کسترلی راک سوگند وفاداری خورده است. جایگاه این خاندان هورن ویل است.

نشان این خاندان یک تک شاخ بنفش در زمینه نقره ای می‌باشد.[۱][۲] شعار این خاندان هنوز مشخص نیست.

تاریخ

خاندان برکس در زمان هجوم آندال ها از طریق ازدواج نخستین انسانها و آندال های نجیب زاده به وجود آمد.[۳]

لرد اندروس برکس یک بار به منظور ترتیب دادن ازدواج پسرانش با کتلین تالی و لایسا تالی، دختران هاستر تالی، لرد عالی رتبه ترایدنت، از ریورران دیدن کرد.

وقایع اخیر

بازی تاج و تخت

در میان شوالیه های شرکت کننده در تورنمنت دست، یکی از آن ها نشان خاندان برکس را حمل می‌کرد. در جریان جنگ پنج پادشاه، خاندان برکس به درخواست تایوین لنیستر پاسخ داد. سر فلمنت برکس نیرو های پیش قراول را رهبری می‌کرد، و آنجا بود که تیریون لنیستر و وحشی های ویل که از کوهستان ماه آمده بودند را، ملاقات کرد. فلمنت در جریان نبرد گرین فورک در جناح راست سپاه جنگید.

لرد اندروس برکس و پرچم دارانش در سپاه جیمی لنیستر بودند، او بعد ها در جریان محاصره ریورران، نیرو های جناح چپ لشکر را فرماندهی کرد.سر تایتوس برکس در نبرد وسپرینگ وود دستگیر شد.زمانی که لرد اندروس برکس، در نبرد کمپس می‌خواست با استفاده از کلک از رودخانه بگذرد تا به اردوگاه های دیگر حمله کند، کلکش واژگون شد، و وزن زره اش او را به زیر آب کشید. تایتوس، پس از مرگ پدرش تبدیل به لرد هورن ویل شد، اما باقی جنگ را در قلعه ای نامعلوم به اسارت گذراند.

نزاع شاهان

سر روپرت برکس در نبرد آکسکراس کشته شد. زمانی که تایوین لنیستر هارن هال را ترک می‌کرد، آریا استارک نشان خاندان برکس را در میان سپاه تایوین دید. سر رابرت برکس در نبرد گدار ها کشته شد.برادرش، سر فلمنت هم تلاش کرد تا از گدار ها عبور کند، اما تلاش هایش بی فایده بود. مردان برکس در نبرد بلک واتر هم شرکت کردند.[۴]

یورش شمشیر ها

فلمنت یکی از خاندان های اشرافی ای بود که به همراه تیریون لنیستر هنگام ورود ابراین مارتل به بارانداز پادشاه، به پیشواز او رفتند. فلمنت به عنوان یکی از شاهدان در دادگاهی تیریون به خاطر مرگ پادشاه جافری براتیون حاضر شد. او گفت که شنیده که تیریون چگونه پادشاه را تهدید کرده.

ضیافتی برای کلاغ ها

لرد تایتوس برکس برای همراهی جسد تایوین لنیستر تا سرزمین های غربی، به بارانداز پادشاه آمد. سر فلمنت برکس به همراه سر جیمی لنیستر به سمت ریورران رفت تا به محاصره ریورران پایان دهند. او ددویست سواره نظام سنگین را فرماندهی می‌کرد.

اعضای شناخته شده ی خاندان در پایان قرن سوم

اعضای شناخته شده استاک اسپیر در طول وقایع شرح داده شده در نغمه ای از یخ و آتش عبارت اند از:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اندروس
 
روپرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تایتوس
 
رابرت
 
فلمنت
 
موریا فری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رابرت
 
والدر
 
جان
 
 


اعضای تاریخی خاندان

منابع