خاندان دراکس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان دراکس
Drox.png
نشان سه کمان زنبورکی سیاه، بر زمینه ی طلایی که نواری سیاه، آن را احاطه کرده
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر


خاندان دراکس یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. بر اساس منابع نیمه رسمی نشان این خاندان، سه کمان زنبورکی سیاه، بر زمینه ی طلایی که نواری سیاه، آن را احاطه کرده، می‌باشد .[۱] شعار آن ها هنوز مشخص نیست.

تاریخ

خاندان دراکس از اتحاد نخستین انسانها و آندال ها، در جریان هجوم آندال ها به وجود آمد.[۲]

اعضای شناخته شده ی خاندان در پایان قرن سوم

اعضای شناخته شده آلگود در طول وقایع شرح داده شده در نغمه ای از یخ و آتش عبارت اند از:

  • تا به حال هیچ عضوی وجود نداشته است.

منابع

  1. سیتادل. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی
  2. دنیای یخ و آتش،سرزمین های غربی.