خاندان جست

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان جست
House Jast.PNG
نشان سه سر زرد رنگ شیر در زمینه سیاه، که به وسیله یک نوار زرد رنگ به شکل حرف وای (Y)برعکس از هم جدا شده اند،
لرد فعلی آنتاریو جست
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر


خاندان جست یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. نام و محل جایگاه این خاندان مشخص نیست.

بر اساس منابع نیمه رسمی سه نشان این خاندان، سر زرد رنگ شیر در زمینه سیاه، که به وسیله یک نوار زرد رنگ به شکل حرف وای (Y)برعکس از هم جدا شده اند، می‌باشد .[۱] و شعار آن ها هنوز مشخص نیست.

منابع

  1. سیتادل. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی