خاندان پارن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان پارن
House Parren.PNG
نشان دو سر شیر سیاه رنگ در زمینه طلایی در طرفین زمینه ی راه راه قرمز بورگندی و سفید
لرد فعلی منقرض شده
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر
تاریخ_انقراض پس از سال 209 پس از ورود اگان

منابع