خاندان تاربک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان تاربک از تاربک هال
House Tarbeck.PNG
نشان یک ستاره هفت پر آبی و نقره ای، در زمینه آبی و نقره ای
جایگاه تاربک هال
لرد فعلی منقرض شده
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد تاربک هال
لرد بالا دست خاندان لنیستر
تاریخ_انقراض سال 261 پس از ورود اگان [۱]

منابع

  1. دنیای یخ و آتش،سرزمین های غربی:خاندان لنیستر در دوران اژدهایان.