خاندان پلام

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان پلام
House Plumm.PNG
نشان سه دایره بنفش در زمینه طلایی
شعار بیا و امتحانم کن
لرد فعلی فیلیپ پلام
منطقه سرزمین های غربی
وارث دنیس پلام
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان پلام یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. نشان و شعار آن ها در کتاب ها مشخص نشده. اما بر اساس منابع نیمه رسمی، نشان آن ها سه دایره بنفش در زمینه طلایی است.[۱] و شعار آن ها «بیا و امتحانم کن» است.[۲]

منابع

  1. سیتادل. نشان خاندان ها: نشان خاندان های غربی
  2. The Citadel. شعار خاندان ها