خاندان مورلند

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان مورلند
House Moreland.PNG
نشان راه راهی که در هر قسمت نیمی سبز و نیمی خرمایی است،و در هر ردیف جای دو رنگ عوض می‌شود
لرد فعلی رابین ماربند
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر
بنیانگذار پیت شخم زن

منابع