خاندان ولاریون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان ولاریون از دریفتمارک
House Velaryon.PNG
نشان یک اسب دریایی نقره ای در زمینه ی سبز مایل به آبی
شعار باستانی،راستین،شجاع
جایگاه دریفتمارک
لرد فعلی مونتریس ولاریون
منطقه خلیج بلک واتر،سرزمین های سلطنتی
عنوان لرد جزر و مد،ارباب دریفتمارک
لرد بالا دست خاندان براتیون از دراگون استون
تاریخ شکل گیری قبل از 114 پیش از ورود اگان

خاندان ولاریون از دریفتمارک(Driftmark)بر جزیره ی دریفتمارک فرمانروایی میکند،بزرگترین جزیره ی خلیج بلک واتر در سرزمین های سلطنتی. قلعه هایشان دریفتمارک و های تاید(High Tide) هستند.[۱]لقب رهبر خاندان ولاریون لرد جزر و مد و ارباب دریفتمارک است. ولاریونها به دراگون استون سوگند خورده اند.[۲]نشانشان یک اسب دریای نقره ای بر زمینه ی سبزآبی را نمایش میدهد.[۳][۴] شعارشان در کتابها آورده نشده ولی طبق منابع نیمه رسمی شعارشان"باستانی،راستین،شجاع"است.[۵] جیسریس(Jacaerys) یک نام مرسوم در خاندان ولاریون است.[۶]

تاریخچه

قبل از فتح

خاندان ولاریون یک خاندان باستانی و مغرور و سربلند است،که خون والریای کهن در رگهایش جریان دارد.[۳][۷]خاندان ولاریون دوست و هم پیمان نزدیک خاندان تارگرین در والریا بوده است.ولاریون ها،مانند تارگرین ها،اغلب ویژگی های والریایی مانند موی نقره ای و چشمان بنفش دارند.[۷]

ولاریون ها قبل از تارگرین ها به وستروس سفر کردند،و در جزیره ی دریفتمارک ساکن شدند،آنها ادعا میکنند که تخت دریفت وود (Driftwood Throne) را از مرلینگ شاه(Merling King)گرفته اند تا با یکدیگر پیمان ببندند.ولاریون ها خزانه شان را با بدست آوردن امتیاز انحصاری بازرگانی پر کردند و کشتی های ولاریون به میانه های دریای باریک(narrow sea) حکمفرمایی میکردند،در حالیکه هم پیمانان آنها،تارگرینها،با اژدهایانشان بر آسمانها حکمفرمانی میکردند.[۸]

این خاندان پس از نابودی والریا(Doom of Valyria) رابطه ی نزدیکش با تارگرین ها را حفظ کرد،که ازدواج اریون تارگرین (Aerion Targaryen)و والنا ولاریون (Valaena Velaryon)،پدر و مادر اگان فاتح و خواهرانش ویسنیا و رینیس،گواه این مدعاست.زمانیکه اگان و خواهرانش جنگ فتحشان را آغاز کردند،مردان دریفتمارک پیروی کردند،و لرد خاندان دیمون ولاریون (Daemon Velaryon)،ارباب و سرپرست کشتی های(Master of the Ships) اگان شد.دیمون در طی جنگ فتح اگان در نزدیکی گال تاون(Gulltown)کشته شد.اولین لرد فرمانده ی گارد پادشاهی سر کورلیس ولاریون (Corlys Velaryon) بود.

بین فتح و رقص

از زمان جنگ فتح ولاریون ها چندین بار با تارگرین ها ازدواج کردند.سه تارگرین با زنانی از خاندان ولاریون و سه تارگرین با مردانی از خاندان ولاریون ازدواج کردند:اینیس تارگرین(Aenys Targaryen) که به احتمال زیاد پیش از تاجگذاری اش با آلیسا ولاریون(Alyssa Velaryon) ازدواج کرد،دیمون تارگرین(Daemon Targaryen) با لینا ولاریون (Laena Velaryon)،اگان سوم(Aegon III) با دینیرا ولاریون(Daenaera Velaryon) ازدواج کرد،کورلیس ولاریون(Corlys Velaryon) با رینیس تارگرین(Rhaenys Targaryen) ازدواج کرد،پسرش لینور ولاریون(Laenor Velaryon) با رینیرا تارگرین (Rhaenyra Targaryen)ازدواج کرد،حرامزاده و وارث مشروع کورلیس ،الین ولاریون (Alyn Velaryon)با بیلا تارگرین (Baela Targaryen)ازدواج کرد.[۳][۹]ولاریون ها اغلب بعنوان ارباب و سرپرست کشتی ها خدمت کردند و بخش بزرگی از ناوگان سلطنتی تخت آهنین را فراهم کرده بودند.[۱]

یکی از افراد بلندآوازه ی خاندان لرد کورلیس ولاریون،معروف به مار دریا(Sea Snake)بود،کسی که شهرتش بخاطر مهارتش در شمشیرزنی نبود بلکه بخاطر سفرهای دریایی زیادش در دریاهای جهان بود.ثروتی که کورلیس فراهم کرد خاندان ولاریون را ثروتمندترین خاندان مملکت کرد__برای مدتی حتی از لنیسترها و های تاورها ثروتمندتر__و خودش ثروتمندترین مرد هفت پادشاهی بود.بخاطر اینکه قلعه ی اجدادیشان،دریفتمارک،نمناک و شلوغ بود،کورلیس محل اقامت جدید بنام های تاید برای ولاریون ها ساخت.[۱]

رقص اژدهایان

در طی رقص اژدهایان،ولاریونها پشتیبانان اصلی سیاه ها در برابر سبزها بودند،چون همسر اول شاهدخت رینیرا تارگرین لینور ولاریون بود و رینیس تارگرین،شهبانویی که هرگز نبود،با لرد کورلیس ولاریون ازدواج کرده بود.اژدها سواران خاندان در زمان جنگ داخلی شامل پسران لینور،جیسریس(Jacaerys)،لوسریس(Lucerys) و جافری(Joffrey) ولاریون میشد،اگرچه اتهامات محکمی مبنی بر اینکه در واقع هاروین استرانگ (Harwin Strong) پدرشان بود وجود داشت.حتی بدون این قهرمانان و مبارزان(که همه شان در جنگ داخلی مردند)،ثروت و ناوگان خاندان در آن زمان آنها را تبدیل به قدرتی مهم و قابل توجه در وستروس تبدیل کرده بود،که فقط گریجوی ها در دریا با آنها میتوانستند برابری کنند.کورلیس از این ناوگان برای محاصره و مسدود کردن خلیج بلک واتر استفاده کرد.اگر چه اسپایس تاون(Spicetown) و های تاید پس از شکسته شدن محاصره در جنگ گالت(Battle in the Gullet) غارت شدند.ولاریون ها نزدیک یک سوم کشتی هایشان را از دست دادند و اسپایس تاون هرگز دوباره ساخته نشد.[۹]


منابع


UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط [[کاربر:Queen nymeria (بحث)]] در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.