رانسل های تاور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
رانسل های تاور
Arms of the Night's Watch.png
عنوان فرمانده نگهبانان شب
خاندان نایت واچ
کتاب(ها) یورش شمشیرها

رانسل های تاور (Runcel Hightower) یکی از فرماندهان سابق نگهبانان شب بود.[۱]

تاریخچه

لرد فرمانده رانسل، عهد خود را به فراموشی سپرد، و تلاش کرد کسل بلک (قلعه ی سیاه - Castle Black) و نگهبانان شب را به صورت موروثی به پسر حرامزاده ش برساند. او نیز تقریبا نگهبانان شب را به نابودی کشاند.

منابع