اوسریک استارک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Stark.PNG
اوسریک استارک
Arms of the Night's Watch.png
عنوان فرمانده نگهبانان شب
خاندان خاندان استارک
کتاب(ها) ضیافتی برای کلاغها


اوسریک استارک (Osric Stark)، یکی دیگر از فرماندهان سابق نگهبانان شب است که چهارصد سال قبل از جنگ فتح (War of Conquest) خدمت میکرد، او وقتی 10 سال بود، فرمانده ی نگهبانان شب شد، و 60 سال در این پست باقی ماند. [۱]


منابع