افسوس خورها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Sorrowful Man.jpg

افسوس خورها انجمنی باستانی از قاتلان اهل کارث اند. همه شان پیش از کشتن قربانیانشان زمزمه می کنند « متاسفم ».[۱]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

افسوس خورها در تلاشی برای کشتن دنریس تارگرین (Daenerys Targaryen) با استفاده از یک مانتیکور (Manticore)، توسط آرستان ریش سفید (Arstan Whitebeard) متوقف شدند.[۲]

منابع و یادداشت ها