خانه > آرشیو برچسب: جان ارن

آرشیو برچسب: جان ارن

تاریخ به روایت تصویر {قسمت بیست و دوم: خاندان ارن}

هزاران سال پیش کوهستان ماه در شرق وستروس شاهد نبردی بود که نتیجه آن شکست پادشاه کوهستان و آغاز حکومت خاندان ارن بر منطقه وسیع دره و کوهستان ماه بود. از آن پس خاندان ارن بر بلندای افتخار ایری تکیه زدند… خاندان ارن در طی هزاران سال همچون عقابی بلند پرواز در آسمان شرف بال زدند، شرافتی که پرچم های ...

ادامه مطلب »