خاندان بیلیش

Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.
خاندان بیلیش از فینگرز
OldBaelish.png
جایگاه قلعه بی نام
لرد فعلی پتایر بیلیش
منطقه دره ارن
لرد بالا دست خاندان ارن
شاخه ها خاندان بیلیش از هارن هال
بنیانگذار یک مزدور براووسی (پدر پدربزرگ پتایر بیلیش)

خاندان بیلیش از فینگرز(House Baelish of the Fingers) از خاندان‌های شناخته‌شده دره ارن است، جایگاه این خاندان قلعه بی نام در دردفورت است.

تاریخچه

موسس خاندان بیلیش، پدر پدربزرگ پتایر بیلیش، که متولد براووس بود به عنوان سرباز مزدور به دره ارن رفت و پس از مدتی خاندان بیلیش از وینگرز را به وجود آورد.

منابع