خدای طوفان

خدای طوفان خدای مردان آهن(Iron Men) است. او دشمن ابدی خدای مغروق(Drowned God) به شمار می آيد. او در تالار های ابری زندگی می کند و کلاغ ها از مخلوقات او هستند. او تله هايی برای آهن زاده ها درست می کند تا آن ها را فريب داده و طوفان را به دريا ها بفرستد.


اسپویلر

پادشاه خاکستری

پادشاه خاکستری(Grey King) اولين اژدهای دريايی، يعنی ناگا(Nagga) را با ياری خدای مغروق کشت. با استخوان های اژدها، او تالار خود را ساخت، که توسط آتش ابدی ناگا گرم می ماند. او برای هزار سال حکومت کرد. او بر عليه خدای طوفان اعلان جنگ نمود. زمانی که پادشاه خاکستری مرد، خدای طوفان آن آتش را خاموش کرد.[۱]

منابع