پادشاه خاکستری

پادشاه خاکستری
Nagga and Grey King fight2.jpg
نبرد پادشاه خاکستری با ناگا
اطلاعات شخصی
دوران حکومت در عصر قهرمانان
القاب گریفن پادشاه
سایر عناوین پادشاه جزایر آهن
فرهنگ آهن زاده
خانواده
خاندان سلطنتی خاندان گریجوی (نام برده)
ارجاعات
کتابها ضیافتی با کلاغ ها(اشاره شده)

پادشاه خاکستری قهرمان افسانه ای از جزایر آهن (Iron Islands) است. همچنین او را به عنوان یکی از نیاکان خاندان گریجوی (House Greyjoy) نیز میشناسند.[۱]

افسانه

بر طبق افسانه‌ها پادشاه خاکستری به کمک خدای مغروق (Drowned God) توانست اژدهای دریایی ناگا (Nagga) را بکشد. برای هزاران سال او حکومت کرده است. او یک پری دریایی (Mermaid) را به همسری گرفت و نیز با خدایان طوفان (Storm God) وارد جنگ شد. می‌گویند که او ردایی از جلبک‌های دریایی بهم بافته‌شده بر تن و تاجی بلند و رنگ پریده از دندان های ناگا بر سر می گذاشته است. پس از مرگ پادشاه خاکستری، خدای طوفان،آتش و تاج و تخت او را دزدید و به دریا برد. تنها سالن قلعه‌ی پادشاه خاکستری باقی مانده است.[۲]

منابع و یادداشت ها