سنتینل استند

شمال و موقعیت سنتینل استند
شمال و موقعیت سنتینل استند
سنتینل استند
شمال و موقعیت سنتینل استند

سنتینل استند قلعه‌ای متروکه در امتداد دیوار است که متعلق به نگهبانان شب می‌باشد. قلعه در غرب شادو تاور و در شرق گری گارد واقع شده است.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

اسپویلر


منابع و یادداشت‌ها