شادو تاور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت شادو تاور
شمال و موقعیت شادو تاور
شادو تاور
شمال و موقعیت شادو تاور
© Fantasy Flight Games

شادو تاور یکی از سه قلعه در امتداد دیوار است که هنوز توسط نگهبانان شب استفاده می‌شود و در مجاورت کوهستان در انتهای دیوار واقع شده است.[۱] این قلعه در غرب سنتینل استند و شرق وست واچ کنار پل قرار گرفته است.[۲] سر دنیس ملیستر قلعه را اداره می‌کند و استاد آن نیز مولین است.

تاریخ

منس رایدر پیش از آنکه نگهبانان شب را ترک گوید، در شادو تاور خدمت می‌کرد.[۳]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

لرد فرمانده جور مورمونت برنامه دارد تا با استفاده از مردان شادو تاور استون دور را مجددا راه‌اندازی و قابل سکونت کند.[۴]

یک هزار مرد از جمله گشتی‌ها کورین نصفه دست، ابن، دالبریج و مار سنگی از شاد تاور به مشت نخستین انسان ها رسیدند تا به نیروی اصلی کسل بلک بپیوندند.[۴]

یورش شمشیرها

بلین، فرمانده ارشد کورین نصفه دست، در غیاب او و در جریان نبرد مشت نخستین انسان ها افراد شادو تاور را فرماندهی می‌کند.[۵]

مردان شادو تاور اکثریت افرادی را تشکیل می‌دادند که در نبرد پل جمجمه ها جنگیدند.[۶]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها