سپت پر ستاره

اگان اول در سپت پر ستاره تاج‌گذاری می‌کند.

سپت پرستاره سپتی (Sept) بزرگ در اولد تاون (Oldtown) است. این سپت تا پیش از جنگ فتح (War of Conquest) برای هزار سال جایگاه سپتون اعظم (High Septon) بود. سپت پرستاره دیوارهای مرمرین سیاه و پنجره های طاقی شکل دارد.[۱]

تاریخچه

وقتی اگان اول (Aegon I) در جایی که بعدها بارانداز پادشاه (King's Landing) شد، به خشکی نشست، در اولد تاون سپتون اعظم خودش را در داخل سپت پرستاره محبوس کرد و در حالی که از خوردن و نوشیدن امتناع می کرد، روزها به درگاه هفت دعا کرد. در پایان روز هفتم او از روزه اش دست کشید و اعلام کرد که مذهب با فتح اگان نخواهد جنگید و ادعا کرد که اگر چنین کنند، اولد تاون خواهد سوخت و سپت پرستاره نابود خواهد شد. لرد های تاور به پیشگویی توجه کرد و وقتی اگان جلوی دروازه هایش حضور یافت، به او خوش آمد گفت. اگان هم وقتی که پادشاه شد، به مذهب گروید.[۲]

منابع و یادداشت ها